Živé partnerství měst - od občana k občanu

Města Sayda a Meziboří jsou již 22 let partnerskými městy. Projektem se mají stávající aktivity upevnit, zlepšit nebo dále rozvíjet. Spolupráce se týká skoro všech oblastí společenského života.

Zvláště klíčové body tvoří společné projekty v oblasti sportu, škol a sdružení. Vzájemným pozváním jako napřiklad zahájení adventu v Meziboří nebo vánoční trhy, hornické slavnosti, dožínky v Saydě – to vše jsou regionální tradice, které se zprostředkovávají občanům partnerských měst. V tomto roce se má konat v Saydě historický trh, který tradice ještě více přiblíží. Dále aktivity přispívají k vzájemnému poznávání a plánování zájezdů pro občany. Protože se navštěvují pamětihodnosti regionu, objevují občané obou měst nové výletní cíle nebo vznikají i další náměty pro soukromé aktivity. To slouží i k zintenzivnění turistického ruchu, odbourávání jazykové bariery a slouží v poznávání tradic a mentality sousední zem.Dotační období

28.04.2017 - 28.04.2018

Žadatel

Stadt Sayda

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.885,20 €, z toho bylo podpořeno 11.814,15 €.