Zámky - brány k lidem a regionům

Společná prezentace obcí i regionů na zámcích

Vzniklo partnerství mezi zámky Krásný Dvůr a Wolkenstein. Zástupci obou zámků se blíže seznámili s potenciálem jejich lokalit a nalezli další společná témata pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce.

Byl navázán kontakt mezi starosty a dalšími představiteli 11 obcí Podbořanska, mezi představiteli města Wolkenstein a jeho městských částí a mezi představiteli Spolku Annaberger Land.

Na semináři ve Wolkensteinu byla českým účastníkům představena činnost spolku Annaberger Land a hospodaření města Wolkenstein včetně jeho investic do cestovního ruchu. Tyto informace byly pro starosty velmi inspirativní a lze očekávat, že budou mít zájem podrobněji poznat způsob řízení regionálního rozvoje v Německui způsob hospodaření města velikostně i rozpočtově odpovídajícího městu Podbořany.Dotační období

31.12.2016 - 30.10.2017

Žadatel

Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 12.725,76 €, z toho bylo podpořeno 10.816,89 €.