Za poznáním kultury měst Marienberg a Most

Náplní projektu jsou setkání žáků základních škol ve věku 10 let, během kterých žáci poznajípestrost kulturních a turistických zařízení, kteránabízí města na obou stranách hranice.

Cílovou skupinu zde tvoří celé školní třídy, což je pro projekt optimální. Projektové dny, kterých se žáci zúčastní, se stanou důležitou součástí školní výuky, jelikož se jedná o smysluplné rozšíření školních osnov. Cílem projektu je seznámení žáků s kulturní a hornickou historií obou regionů a dějinami obou partnerských měst. Kromě toho si od projektu slibujeme, že v žácích pomůže vzbudit empatii pro druhé a zájem o jejich kulturu, což jsou předpoklady pro přátelské soužití v příhraničních regionech.Dotační období

05.05.2017 - 30.11.2017

Žadatel

Große Kreisstadt Marienberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 16.967,27 €, z toho bylo podpořeno 14.422,17 €.