Vzděláváme se a poznáváme se navzájem

Vzdělávací semináře, poznávácí workshopy, veletrhy cestovního ruchuDotační období

14.09.2016 - 30.07.2017

Žadatel

Destinační agentura Dolní poohří

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 15.443,88 €, z toho bylo podpořeno 13.127,29 €.