Výměna zvyků a tradic v oblasti Krušnohoří

Tímto projektem chceme znovu pro obyvatele a občany obou měst oživit tradice a zvyky v Krušných horách prostřednictvím společných návštěv oslav a trhů, abychom mohli zažít vzájemnou výměnu. Projekt je zaměřen na všechny věkové skupiny z obou měst bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost nebo etnický původ. Projekt zlepšuje znalosti o životě obyvatelstva na obou stranách státní hranice.

Projekt zahrnuje čtyři projektové dny/ aktivity. Hlavním významem je zimní trh, kde vystupují kapely "Red Panters" a Musikverein Neuwürschnitz e.V. (Neuwürschnitz je součástí Oelsnitz/ Erzgeb.). Plánováno je také společné tržiště s keramikou nebo foukáním skla.Dotační období

01.08.2019 - 31.01.2020

Žadatel

Stadt Oelsnitz/Erzgeb

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 8.356,32 €, z toho bylo podpořeno 6.267,24 €.