Vejprty a Bärenstein bez hranic 2018

Záměrem projektu je realizace tradičních kulturně a sportovně společenských akcí v příhraničním regionu. Tyto akce budou postupně realizovány na základě stanoveného harmonogramu v období dubna – června 2018.

První akcí je Pěvecká soutěž Vejprtský drozd. Jedná se o 20. ročník amatérské pěvecké soutěže. Soutěž je rozdělena do pěti kategorií. Patří mezi nejoblíbenější soutěže v kraji. Před samotným finálovým kolem bude tradičně probíhat výběrové předkolo, kterého se účastní více než 70 soutěžících. Protože letošní ročník je jubilejním, rozhodli se partneři posunout hranice soutěže zatraktivněním cen pro vítěze. Vítězové jednotlivých kategorií získají nově možnost nahrání vlastního CD v profesionální zkušebně. Cenou pro absolutního vítěze pak bude poukaz naúčast v pěveckém táboře, který pořádá letní herecká škola. Další akcí budou Staročeské máje. Tradice oblíbená v celém regionu je u nás pojata jako přehlídka tanců. Vystoupí taneční soubory z oboustran hranice, které přiblíží tanec nejen mladé generaci, uskutečněn bude i tradiční průvod vdobových kostýmech procházející městem a přecházející hraniční potok. První červnový den oslavíme tradičně Dětský den. Každoročně se snažíme propojit děti obou národností společným soutěžením jednotlivců nebo týmů. Léto společně přivítáme realizací akce Jarní setkání občanů na souměstí. Akce patří mezi vyhledávané akce všemi věkovými kategoriemi. Lidově zábavný program je vždy vytvářen s ohledem na všechny zúčastněné. Jedná se o první velkou venkovní akci po zimním období. Jedinou akcí se sportovním zaměřením je tradiční Turnaj dvojic ve stolním tenise. Letos bude uspořádán 27. ročník. Turnaj se těší veliké oblibě a zájmu zobou stran. Stolní tenis je v horských podmínkách jednou z kvalitních možností sportovního vyžití mimo zimní sezónu.Dotační období

01.03.2018 - 30.06.2018

Žadatel

Město Vejprty

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.701,80 €, z toho bylo podpořeno 10.276,35 €.