Společné kulturní akce v roce 2018

V letošním roce plánuje obec Brandov a Olbernhau, které už víc než 20 let spolupracují se svých SDH, v kultuře a sportu spolupracují, několik společných kulturních akcí.

V letošním roce plánuje obec Brandov a Olbernhau několik společných kulturních akcí. V červnu se uskuteční společný "Den dětí s jarmarkem". Budou připraveny pouťové atrakce, soutěže, stánky se staročeskými a saskými výrobky a řemesly a česko-němec-ký hudební doprovod. V srpnu proběhne setkánípři "Vodních hrátkách a soutěžích" na místnímrybníce, kde se představí rodiny s dětmi se svý-mi domácími plavidly při různých soutěžích navodě i v areálu u rybníka za hudebního doprovo-du. V prosinci bude společně rozsvícen "Vánočnístrom obce" s poslechem koled a občerstvením.Dotační období

28.02.2018 - 31.12.2018

Žadatel

Obec Brandov

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 5.685,06 €, z toho bylo podpořeno 4.832,30 €.