Setkání mladých hasišů Lkáň, Gauernitz a Beierfeld - 2018

Společnými silami bude organizován sedmidenní workshop, který se uskuteční ve vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý ve dnech 23. až 29. července 2018 proděti a mládež (děvčata a chlapci) ve věku od 8 - 15 let se zájmem o hasičský sport a hasičskou problematiku.

Výsledkem projektu je další prohloubení přátelství a vzájemné spolupráce mezimladými hasiči. Prohlídky zajímavých míst, kdežijí čeští mladí čeští přátelé, neformální prohlou-bení jazykových znalostí, zvýšení tělesné zdatnosti, prohloubení základních znalostí o struktuře SDH a HZS v České republice.



Dotační období

15.05.2018 - 31.08.2018

Žadatel

Obec Lkáň

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 10.708,07 €, z toho bylo podpořeno 8.627,00 €.