Setkání mládežníckých hasíčských sborů partnerských měst Oelsnitz a Chodov

Mezi městy Oelsnitz./E a Chodov trvá již léta oficiální partnerství, které bude podpořeno a zin-tenzivněno aktivitami projektu. Mladí hasiči, zástupci dobrovolných hasičů se pravidelně setkávají při různých příležitostech.

Během letních prázdnin, od 15. do 20 července2019 mají hasiči v plánu absolvovat společný pobyt ve vzdělávacím, školícím a tréninkovém centru okresu Erzgebirge v Pfaffenhainu. Vedle dalšího vzdělávání v oblasti zdolávání požárů a ochrany zdraví je plánována řada volnočasových aktivit. Cílem je podpořit vzájemné poznání aprohloubení znalosti cizích jazyků. Účastníci budou rozděleni do smíšených pracovních skupin různého věku a tím dojde k posílení společného porozumění a pochopení.Dotační období

01.03.2019 - 12.10.2019

Žadatel

Stadt Oelsnitz/Erzgebirge

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 20.463,80 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.