Setkání informačních turistických center Krušných hor

Cílem Destinační agentury Krušné hory je propojit informační turistická centra v Krušných horách na české i ně- mecké straně hranic.

Hlavním výsledkem je propagace dotčeného území a předávání informací turistům na obou stranách hranic, dále odstranění jazykové bariéry zaměstnanců v turistickém ruchu, propojení ITC a otevření informačního kanálu přes hranice pro občany Euroregionu Krušnohoří, utužení partnerství aktérů v turistickém ruchu a předávání informací o turistických atraktivitách v jednotlivých regionech. Díky projektu dojde prostřednictvím ITC k oslovení široké veřejnosti a vytvoření kontinuální příhraniční spolupráci. Dvojjazyčná prezentace regionu zhodnotí a rozšíří povědomí o jedinečnosti Krušných hor na obou stranách hranic.Dotační období

01.09.2017 - 31.12.2017

Žadatel

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 10.563,61 €, z toho bylo podpořeno 8.979,06 €.