Putovní výstava: Mýtus Atom

Specifickým tématem hornictví je hledání a těžba radia/uranu. Toto téma se dotýká jak saské, tak české strany Krušných hor. Po objevení radioaktivity Marií Curie v roce 1898 hrálo radium, později uran, ne nevýznamnou úlohu ve světových dějinách.

Koncepce putovní výstavy „Mýtus Atom" – těžba uranu, hospodaření s atomema nakládání se starými zátěžemi se zaměřujena následující specifické oblasti:

1. Zářivá budoucnost: Radium jako léčebný pro-středek

2. Objev štěpení jádra a závod k bombě

3. Freiberští geologové a hledání uranové rudy

4. Vítězové a poražení akciové společnosti WIS-MUT

5. Úkolová mzda a „Stalinovy balíčky“

6. Válka propagandy: otroci uranu nebo hrdino-vé míru?

7. Cesta uranu až k bombě

8. Zátěže způsobené zářením a poškozené život-ní prostředí

9. Nařízené přátelství?

10. Clean up: sanace a revitalizace území, kdeprobíhala těžba

11. Aktuální hledání finálního skladu, těžba uranu dnes.Dotační období

01.01.2019 - 31.12.2019

Žadatel

Stadtverwaltung Freiberg, Amt für Kultur-Stadt-Marketing Freiberg

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 26.699,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.