Příběhy pivovarnictví

Příslušní autoři a zástupci partnerů projektu budou přítomni na různých zastávkách. Povídky budou publiku prezentovány dvojjazyčně. Němečtí hudebníci hrají na českých zastávkách, čeští hudebníci na německých zastávkách. Publikace bude rovněž prezentována na různých místech v Česku a Německu a bude oběma stranami zpracována stejnou měrou.

To, že kultura spojuje, je dobře známé a existují snahy realizovat toto přesvědčení i v každodenním soužití. Proto považují partneři projektu (PP) česko-saskou pivní stezku za vynikající koncept, sloužící k atraktivnímu a lidovému zprostředkování společné evropské myšlenky. Z tohoto cíle chtějí partneři projektu vycházet a chtějí ho doplnit o další podpůrné efekty. Titul „Brauereigeschichten“ („Příběhy pivovarnictví“) podněcuje okamžitě spojitost mezi vybraným pivem, kultivovaným prostředím, napínavou literaturou, vydatným jídlem, dobrou hudbou se starými a novými přáteli. Na deseti zastávkách pivní stezky dochází v průběhu projektu ke sloučení požitku, prostředí, literatury a hudby v jedinečný konglomerát.Dotační období

01.01.2019 - 31.12.2019

Žadatel

Eigenbetrieb Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises, Teilbetrieb Baldauf Villa

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.974,81 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.