Přeshraniční sportovní hry mateřských škol pro děti předškolního věku

Cílem akce je přiblížit dětem pohyb již v mladém věku a prostřednictvím sportu podpořit děti a jejich vzájemné poznávání v Krušnohoří navzájema také získat některé z dětí pro členství v místních sportovních organizacích.

Přijedou děti předškolního věku z mateřských škol v Krušnohorském okrese a budou pozváni čeští hosté z Vejprt, Kovářské, Údlic a z Chomutova. Sportovní hry dětí předškolního věku se uskuteční na sportovišti Kurta Lösera v Annabergu-Buchholzi. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek přichází v úvahu využití kryté sportovní haly. Účastníci přijedou a odjedou zpět domů zájezdovými autobusy. V 9 hodin se uskuteční startovní výstřel a slavnostní zahájení akcea také hudební rozcvička. V rámci jednotlivých stanovišť skupiny dětí absolvují sprint, skok do dálky, hod do dálky, překonávání překážek skokem a lezením. Sportovní klání účastníci zakončí štafetovým během. Vítězové/účastníci budou odměněni poháry, medailemi a diplomy. Každé z dětí obdrží malou cenu na památku.Dotační období

06.05.2019 - 31.08.2019

Žadatel

Sportjugend im Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 9.684,50 €, z toho bylo podpořeno 8.231,82 €.