Nová tvář společné krajny

Postupným ukončováním těžby nerostných surovin v česko-saském příhraničí dochází v dotčeném území k realizaci rekultivačních a revitalizačních prací s cílem vrátit zdevastované krajině život a umožnit efektivně a v souladu s ochranou životního prostředí území dále využívat.

Obyvatelé a návštěvníci hornického území ale často zapomínají nebo ani nikdy nebyli seznámeni s tím, co stojí za Novou tváří sdílené krajiny. Cílem projektu je proto informovat odbornou a laickou veřejnost o postupné proměně česko-saského příhraničí a umožnit jim si udělat představu o tom, jakou proměnou dotčené v současnosti rekultivované území prošlo. Veřejnost bude seznámena s životem a podobou krajiny přednástupem těžby, dále s postupným rozvojem těžby, v současnosti probíhajícím útlumem těž-by a hlavně s činnostmi, které jsou realizovány po ukončení těžby, protože pokud bude území využíváno, je třeba znát i jeho historii. V rámci projektu dojde k realizaci společného workshopu ve Freibergu, na kterém budou diskutována témata zabývající se rekultivovanými oblastmi, způsoby rekultivace na české a německé straně a využitelností těchto území. Cílem je seznámit se s projekty, které byly nebo jsou v současnosti realizovány a navštívit bývalý důl ve Freibergu jako příklad využitelnosti dolu po ukončení těžby. Další workshop proběhne na české straně v Mostě. Na tomto workshopu proběhnou odborné prezentace a diskuze k tématu, ale zároveň bude veřejnosti slavnostně zpřístupněno zrekultivované jezero Most a přímo natomto příkladu hydrické rekultivace proběhne exkurze. Jedním z výstupů projektu bude zpracování společné dvoudílné vzdělávací brožury.Dotační období

01.07.2018 - 30.06.2019

Žadatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.341,80 €, z toho bylo podpořeno 12.190,53 €.