Německo-české setkání včelářů 2018

Po úspěšném prvním německo-českém setkání včelařů v dubnu 2017 v Libochovicích přišlo od všech účastníků projektu přání uskutečnit další setkání v roce 2018 v Lunzenau. Byly navázány první kontakty, o které je třeba pečovat a dále je rozvíjet.

Udržení přírody a ochrana životního prostředí je globální úkol, kterému se upsali němečtí včelaři stejně jako čeští. Medonosná včela je naším nejmenším hospodářským zvířetem - a jedním z nejdůležitějších. Opyluje 80 % hospodářských rostlin a mnoho divoce rostoucích. Existenci včel ohrožují nemoci, úloví brouci a insekticidy, používané na hospodářských plochách. Zvláštní význam má výměna zkušeností různých hospodářů v boji s včelími nemocemi, aby bylo možné nalézt řešení k udržení včel.Dotační období

01.11.2017 - 30.06.2018

Žadatel

Stadt Lunzenau

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 12.053,97 €, z toho bylo podpořeno 10.245,87 €.