Most - Marienberg Dragon Cup 2017: Všichni jsme na jedné lodi

Obsahem projektu je uspořádání mezinárodních sportovných závodů, které se pořádají již 5. rokem a jsou velmi oblíbené závodníky i diváky a patří mezi nejnavštěvovanější kulturně – sportovní akce města.

Dračí lodě (dragonboating) je týmový sport na vodě, kde má 22 členů posádky jedné lodi společný zájem a společný cíl. Do lodi usedají lidé všech věkových kategorií od studentů po seniory, aby společně, muži i ženy, předvedli, že jako jeden tým dokáží mnohem více, než jednotlivec. I posádka složená ze samých siláků, může zůstat pozadu, když nenajdou společný rytmus. Sehranost a spolupráce týmu je důležitější nežvýkon jednotlivce. Na lodi sedí všichni blízko jeden druhému, společně sdílí nervozitu, nadšenía v lepším případě i radost z výhry. Společný úspěch nebo i pouhé snažení se, přináší společnou radost, sdílení zážitků, stmelení týmu i navázání nových přátelství. Statutární město Most a město Marienberg se rozhodly využít atmosféry a teambuildingového potenciálu závodů dračích lodí a společně připravit projekt, který posílía zintenzivní přeshraniční spolupráci v oblasti sportu i společenského života netradičním způsobem.Dotační období

01.03.2017 - 30.09.2017

Žadatel

Statutární město Most

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.349,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.