Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

V dubnu/květnu 2018 bude uspořádání v rámci výstavy dvoudennímezinárodní konference na toto téma v Mostě, a to za účasti zejména českých a německých odborníků z oboru archeologie, dějin umění, ale i na restaurování a technologie.

S ohledem na silné historické vazby regionu severozápadních Čech na sousední Sasko, nelze pominout aktivní účast institucí z tohoto státu. K účasti budou pozvány i další instituce ze SRN, ale i z Polska a Švýcarska. Cca 10 odborníků z německých a českých institucí bude osloveno k přednesení referátu na konferenci, každý v délce 40 min. Modifikovaná podoba referátů vyjde v odborném sborníku s českým a německým resumé. Sborník bude distribuován účastníkům konference, do veřejných i oborových knihoven na obou stranách hranice. Projekt dá možnost navázat osobní i institucionální spolupráci a výměnu zkušeností a poznatků mezi domácími a zahraničními odborníky. Laické veřejnosti přinese poznatky z různých oborů týkajících se historického kamnářství, zejména z česko-německého prostoru. Po ukončení projektu se očekává další spolupráce mezi odborníky z oblasti muzejnictví, archeologie a památkové péče, např. při zapůjčování sbírkových předmětů na výstavy nebo při přednáškové či publikační činnosti.Dotační období

06.12.2017 - 30.06.2018

Žadatel

Ústecký kraj

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.062,13 €, z toho bylo podpořeno 14.502,81 €.