Mediální restart

Pro přípravu aktualit a tištěného zpravodaje je stanovena společná redakční rada. Vypracuje texty a fotky, zajistí překlady, korektury a zveřejňování.

Cílem projektu je prohloubení práce s veřejností prostřednictvím nových médií z podnětu prováděné evaluace programu. V ní bylo konstatováno, že dosavadní mediální práce v česko-saských euroregionech je na dobré úrovni, ale je vní zdůrazněna nutnost většího využívání moderních prostředků komunikace s veřejností, především sociálních sítí.Dotační období

14.03.2018 - 14.02.2019

Žadatel

Euroregion Krušnohoří

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.495,85 €, z toho bylo podpořeno 13.871,88 €.