Májový pochod v Krušných horách

Společný projekt představuje uspořádání pochodu z Božího Daru do Oberwiesenthalu a společnou oslavu Dne matek. Akce, která se uskuteční 12.5.2019, se zúčastní obyvatelé z oboustran hranice, návštěvníci Božího Daru, Klínovce a Oberwiesenthalu.

Pro registrované účastníky budou veškeré aktivity zdarma. Němečtí účastníci mohou využít speciální autobus z Oberwiesenthalu ve 12 hod. od kostely Martina Luthera. Registrace k pochodu bude probíhat od 11 hodinna malém náměstí u kostela Sv. Anny na Božím Daru s ochutnávkou tradičních ovocných českých koláčů. Každý registrovaný účastník obdrží účastnický odznak, který bude vstupenkou navšechny aktivity v rámci pochodu. V prostorách startu je možně půjčovat holí k aktivitě nordicwalking s odbornou instruktáží. Krome toho bude rukodělná dílnička pro děti, kde si budou moci vyrobit dárek pro maminku. Čekání na start zpříjemní koncert skupiny Album, od 12.30 hodin. Hromadný start  pochodu je naplánován na 13. hodinu. Trasa pochodu je v závislosti na povětrnostních podmínkách 7 - 10 km.Dotační období

01.03.2019 - 15.06.2019

Žadatel

Sport Club 2000, z.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.980,35 €, z toho bylo podpořeno 13.335,26 €.