Krušnohorská přírodní stezka Rübenau-Blatno

Projekt slouží k posílení spolupráce v příhraniční oblasti, konkrétně mezi místní částí Rübenau(Marienberg) a obcí Blatno, k mezikulturnímu společnému vzdělávání a k propojení přírodních a regionálních zvláštností v česko-saském regionu Krušných hor. Vybudováním přírodní stezky na obou stranách hranice dojde ke zhodnocení nabídky pro návštěvníky i místní obyvatele v oblasti hřebene Krušných hor.

Projekt má přitom dva hlavní cíle:V Rübenau, místní části Marienbergu, vznikne značená přírodní stezka s infotabulemi, které návštěvníkům i místním občanům, především rodinám s dětmi přiblíží zvláštnosti přírody hřebene Krušných hor. Na vybraných místech budou postaveny informační panely s popisem původních rostlin a příbuzných druhů zvířat a hmyzu. Přírodní stezka je plánována jako okružní trasa přes obec Rübenau s celkovou délkou cca 4 km. Na dvou vhodných výchozích bodech budou umístěny tabule s informacemi o projektu, nástinem průběhu přírodní stezky a vyznačením jednotlivých zastávek. Druhým hlavním cílem je šíření informací získaných v rámci projektu. Vzhledem k tomu, žehlavní cílovou skupinu tvoří děti a mládež, plánujeme také projektový den s účastí žáků gymnázií Marienberg a Chomutov. 24. června 2019 se setká celkem 20 českých a německých žáků se svými pedagogy, aby v doprovodu autorů projektu společně absolvovali nově vzniklou přírodní stezku. Za tímto účelem vznikne ještě před setkáním pracovní sešit, který bude šitý na míru dětem a poslouží k interaktivnímu získávání nových znalostí během projektových dnů i do budoucna. Kromě toho vznikne informační brožura, která bude k dispozici pro širokou veřejnost a jejíž digitální verze bude přístupná na webových stránkách města Marienberg.Dotační období

01.12.2018 - 30.09.2019

Žadatel

Große Kreisstadt Marienberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.608,83 €, z toho bylo podpořeno 14.967,50 €.