Dřevo a jeho využití v minulostí, přitmností a budoucností

Příprava, realizace a vyhodnocení přeshraniční akce

Cílem projektu je společná příprava a realizace přeshraničního jarmarku, který navazuje na společné tradice, kulturní historii a dějiny řemesla na obou stranách hranice a slouží k jejich předání českému a německému publiku. Důraz je přitom kladen na uvědomění si společných kořenů a vznik impulsů ke vzájemné obohacující spolupráci v budoucnosti. Kromě toho doufáme, že i tento projekt povede k dalšímu upevnění a zintenzivnění stávající spolupráce.Dotační období

05.05.2017 - 30.10.2017

Žadatel

Große Kreisstadt Marienberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.953,30 €, z toho bylo podpořeno 11.860,30 €.