Cínovecký běh

Sportovní akce s názvem: Běh Cínovec se konála 6.1.2018 v Cínoce, Vytrvalostní běh byl zajištěn profesionální technikou, aby bylo dosaženo bezpečnosti a plynulosti. Rozhodčí měli k dispozici elektronické prostředky. Akce byla moderována a pro účastníky bylo připraveno stravování, hygiena i stan pro odpočinek. Distribuce dvojjazyčných plakátů a letáků dospolků a institucí se uskutečnila na obou stranách hranice.

Cílem soutěže bylo sblížení činností českých a saských sportovních spolků. Akce se nezúčastnili nejen sportovci od partnera nebo nositele projektu, nýbrž také sportovci z celého regionu, kteří byli osloveni projektovým týmem. Sportovní akce jsou velmi závislé na poskytnuté podpoře. Díky opakujícím se sportovním aktivitám a stále novým účastníkům dochází při společném cvičení, při soutěžích, hrách a zábavě k upevňování přeshraničních kooperačních struktur.Dotační období

16.12.2017 - 13.03.2018

Žadatel

MAS Cínovecko o.p.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.127,73 €, z toho bylo podpořeno 12.008,57 €.