Česko-saské návštěvy

Z důvodu prohlubování zájmu o turismus na české i německé straně se zástupci OHK Most a IHK Chemnitz rozhodli zaměřit tento projekt na zachycení nových možností pro rozvoj turismu v příhraničí, propojení vytipovaných turistických cílů a na informovanost veřejnosti o aktuální situaci v přepravě turistů, cyklistů a lyžařů.

Pojem přeshraničního setkávání pod názvem„Česko-saské návštěvy“ má již několikaletoutradici a je ve všeobecném zájmu v této tradici nadále, a to na kvalitativně vyšší úrovni, pokračovat. Zapojené subjekty: Infopoints Chemnitz, Plauen, Annaberg, Zwickau, Tourismusverband Erzgebirge, Wirtschaftsförderung Erzgebirge, Verkehrsverbund Mittelsachsen, Regionalverkehr Erzgebirge, Stadt Chemnitz, TU Chemnitz, Krajský úřad Ústeckého kraje, Palivový kombinát Ústí, s.p., Sdružení obcí v regionu Krušných hor, Podkrušnohorské technické muzeum, Členové SPO-NA - odborníci v cestovním ruchu při OHKMost.Dotační období

02.04.2018 - 31.07.2018

Žadatel

Okresní hospodářská komora Most

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.686,20 €, z toho bylo podpořeno 12.483,27 €.