25 let partnerství měst Most a Marienberg v Euroregionu

Okresní město Marienberg a jeho partnerské město Most v České republice se v roce 2017 mohou ohlédnout za 25 lety aktivního partnerství měst. Na počest tohoto výročí se mimo jiné uskuteční slavnostní akce v městské hale Stadthalle Marienberg.

O týden později se zástupci města Marienberg zúčastní oslav tohoto výročí v Mostě v rámci Mosteckých slavností. Na slavnostní akci v Marienbergu budou pozváni radní obou měst a zástupci městských samo-správ, spolků a institucí, které přispívají k úspěšnému partnerství našich měst. Hudební doprovod zajistí čeští a němečtí žáci – za město Most zazpívá dětský sbor Korálek, německou stranu bude reprezentovat smyčcový orchestr při Hudební škole Krušnohorského okresu.Dotační období

01.06.2017 - 31.12.2017

Žadatel

Große Kreisstadt Marienberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.523,96 €, z toho bylo podpořeno 11.495,36 €.