Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)

Asociace evropských hraničních regionů (AEBR)  je nejstarší evropskou organizací zastřešující hraniční regiony a přeshraniční spojení. Sídlí v Gronau a zastupuje zájmy evropských hraničních regionů, a to jak na úrovni celoevropské, tak na úrovni jednotlivých členských států EU.

Asociace evropských hraničních regionů (německy AGEG - Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen /anglicky AEBR - Association of European Border Regions) byla založena 17./18. července 1971  na vodním zámku Anholt na území prvního EUREGIA v Gronau. Současným prezidentem Asociace evropských hraničních regionů je Oliver Paasch. AGEG tvoří cca 100 hraničních a přeshraničních regionů, které reprezentují přes 200 hraničních regionů uvnitř a mimo unii. (Zdroj: wikipedia)

Evropská unie

Evropská komise

Evropský parlament

Výbor regionů (VR)

Evropská kancelář saských měst a obcí

 


Svobodný stát Sasko

Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj

Zemské ředitelství Sasko

Saská rozvojová banka – dotační banka

Zemský okres Střední Sasko

Okres Krušnohoří


Česká republika

Ministerstvo pro místní rozvoj

Velvyslanectví České republiky v Berlině

Generální konzulát České republiky v Drážd'anech

Další partneři

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Mittelsächsische Kultur gGmbH

Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Volkskunstschule Oederan

IHK Chemnitz

GIZEF GmbH - Zentrum für Innovation und Unternehmertum

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

EUROPE DIRECT Erzgebirge

Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Zweckverband "Naturpark Erzgebirge/Vogtland"