Cíle euroregionu Erzgebirge

 

Spolek Euroregion Erzgebirge e.V.  je  dobrovolné sdružení zájmů územních sdružení okresů v pohraničí, který podporuje přeshraniční spolupráci ve všech oborech a usiluje o rozvoj rozsáhlé mírové spolupráce v  sousedství  spolu se severočeskými uzemními samosprávami a dalšími zájemci. Spolek byl záložen v roce 1992.

Hlavní význam mají:

  • Ekologická  revitalizace regionu Krušnohoří

  • Zpracování konceptů územního a regionálního plánování

  • Zlepšení přeshraniční dopravy

  • Rozvoj hospodářského potenciálu

  • Podpora kultury, sportu, vzdělávání a turistiky

  • Spolupráce v oboru krizového manažementu

  • Spolupráce v sociálním oboru

V únoru roku 1993 byla podepsána.smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci mezi Euroregionem Erzgebirge a Euroregionem Krušnohoří.