18. Lokální řídící výbor

4. března se v Mostu konal 18. Lokální řídící výbor, naposledy pod vedením jednatele Františka Bíny. Celkem byly schváleny dvě žádosti na saské straně a čtyři na české.

Celkový objem schválených prostředků EU činí 50.514,66 €, z toho 23.743,26 € na saské a 26.771,40 € na české straně. Doposud bylo v rámci FMP Interreg V A v Euroregionu Krušnohoří schváleno 240 malých projektů od 129 českých a 111 saských žadatelů.

Schválené projekty:

Muzejní noc 2020

Fotbal společně

12. Přeshraniční a bezbariérové sportovní hry pro seniory v Krušnohorském okrese

Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří

8. Měděnecké krušení – 500 let obce Měděnec

Vejprty a Bärenstein bez hranic v roce 2020

 

19. Lokální řídící výbor se bude konat 27. května 2020 ve Freibergu. Podání projektových žádostí pro tento termín je možné do 15. dubna 2020.