SPRING TALKS

Česko-německé fórum mládeže pořádá online večer na téma Nový fenomén Krušnohoří: první přeshraniční památka UNESCO


Akce je organizována u příležitosti výročí 20. let od vzniku Česko-německého fóra mládeže.

Hosté: Michal Urban a Matthias Lißke
Moderuje: Veronika Kupková

Česko-německé fórum mládeže je projekt, který každým rokem umožňuje skupině 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa scházet se a společně se z různých úhlů pohledu zabývat aktuálními tématy a zasazovat se o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.

Akce bude simultánně tlumočena do němčiny a češtiny.

 

DALŠÍ INFORMACE