Společná členská schůze a zasedání rady s předáním Ceny Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge

Stalo se již tradicí, že se zástupci členské základny německé strany setkávají jednou ročně v listopadu s českými zástupci Rady Euroregionu Krušnohoří na společném zasedání, aby se seznámili s informacemi o úspěších, úkolech a eventuelně i o problémech minulého roku, předané z obou jednatelství euroregionu ve Freibergu a v Mostě.

V letošním roce se toto zasedání uskutečnilo na hradě Hněvín v Mostě. Po uvítání českého předsedy, Jiřího Hlinky, se od jednatele Františka Bíny dozvěděli o výsledcích komunálních voleb v ČR ve vztahu k další činnost rady, spolu s informacemi o těch členech rady, kteří nadále zůstávají ve svých funkcích jako starostové či místostarostové.

Saská jednatelka Beate Ebenhöh podala členům společného grémia informace o stavu programu Interreg V-A, především pak o Fondu malých projektů.

Vrcholem letošního společného grémia bylo předání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční aktivity.

V letošním roce obdrželi cenu dva kandidáti – Dietmar Bastian z Annabergu-Buchholze za dvacet let úspěšné spolupráce v oblasti kultury a sportu a Gerta Liptáková za mimořádně velkou podporu aktivit saských a českých seniorů.

Předseda saské části euroregionu zemský rada Mathias Damm a předseda jeho české části Jiří Hlinka zhodnotili mostecké setkání jako velmi úspěšné a vyjádřili oběma jednatelstvím poděkování za dobře vykonanou práci v uplynulém roce.