Dotazníkové šetření k obsahům v novém dotačním období 2021-2027

Do 5.6.2020 je k dipozici online dotazníkové šetření pro budoucí kooperační program Interreg Sasko-Česká republika 2021-2027 a čeká na Vaše podněty.

Přispějte svým hlasem na následující stránce!

 

buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sn-cz2020cz/beteiligung/aktuelle-themen/1020094

(klikněte v záhlaví na symbol glóbu a změňte prostředí na češtinu, poté klikněte vlevo nahoře na dotazníkové šetření)