NOVÁ JEDNATELKA EUROREGIONU ERZGEBIRGE!

S platností od 1. ledna 2021 jmenovalo valné shromáždění Euroregionu Erzgebirge e. V. novou jednatelkou paní Elke Zepak.


V oblasti přeshraniční spolupráce má paní Zepak bohaté zkušenosti, mimo jiné i díky mnohaleté předchozí práci pro Euroregion Erzgebirge v pozici projektové manažerky.

Již v roce 1992 založený Euroregion Erzgebirge se zasazuje o přátelskou vzájemnou přeshraniční spolupráci se svými severočeskými regionálními partnery. Je rovněž členem Asociace evropských hraničních regionů (AGEG - Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen).