Komise pro životní prostředí se zabývá kalamitami po vichřicích v lesích Krušných hor

Odstranění škod v lesích Krušných hor, které způsobily vichřice „Herwart“ v září 2017 a „Friederika“ v lednu 2018, bylo hlavním tématem jednání komise pro životní prostředí a regionální rozvoj Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v květnu 2018.

Ředitel Lesní správy Marienberg Ingo Reinhold informoval členy komise o rozsahu škod v revírech Krušných hor, které způsobily vichřice s takovou silou, že nechaly jen na uzemní Lesních správ Marienberg vic holin do 10 ha a 170.000 m³ poškozeného dřeva v zemských a 56.000 m³ v soukromých a veřejných lesích.

Od té doby pracují s velkým nasazením na odstranění poškozeného dřeva, aby nedostali kůrovci téměř žádnou možnost na rozvoj populace. Stihli už velkou části práce, přesto  z důvodu obrovského rozsahu počítají pravděpodobně až koncem srpna s ukončením.

Poté měla komise pod odborným vedením ředitele správy lesů a revírníka možnost se podívat přímo v lese na poškozené plochy.