Společné jednání Představenstva a Rady Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří s udělením Ceny Euroregionu

20. listopadu 2019 se v prostorách zámecké kavárny ve Freibergu konalo tradiční setkání zástupců Představenstva saské části se zástupci Rady české části Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří. Cílem této schůze je vzájemné informování o činnosti euroregionu a událostech v uběhlém roce.

Při letošním zasedání byl mimo jiné představen nový pracovní tým sekretariátu Euroregionu Erzgebirge, jako i nový předseda Rady Euroregionu Krušnohoří, pan Vlastimil Vozka.

Paní Veronika Jahn, jednatelka Euroregionu Erzgebirge informovala členy o stavu příprav nové dotační periody kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou, stejně jako o výsledcích Shromáždění členů AGEG v Drážďanech. Pan František Bína, jednatel Euroregionu Krušnohoří zrekapituloval dosavadní práci devítí komisí, které jsou pro odbornou činnost Euroregionu Ergebirge/Krušnohoří velkým přínosem.

Slavnostním zakončením bylo předání Ceny Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří. Letošními laureáty jsou pan Uwe Schulze, předseda spolku Denkmalpflege Weipert e.V. a pan Petr Červenka, starosta obce Meziboří. Oba již léta svou angažovaností a četnými česko-německými aktivitami přispívají k vývoji a péči o přeshraniční spolupráci.