MOLDAVSKÁ / FREIBERSKÁ DRÁHA

Od roku 1945 neprojel ani jediný vlak přes jižní Krušnohoří ze Saska do Čech. Nyní se skupina nadšenců z obou stran hranice snaží přivést projekt dráhy mezi Holzau a Moldavou znovu k životu.

K tomuto tématu se dne 3. července 2020 konalo společné pracovní setkání. Přítomni byli též poslanci Evropského parlamentu Dr. Peter Jahr a Mgr. Tomáš Zdechovský.

Moldavská-freiberská dráha jakožto samostatný přeshraniční celek představuje atraktivní turistickou i regionální výzvu, kterážto by měla být náležitě zpropagována na obou stranách hranice.

Velmi významný je projekt rozšíření tratě také pro budoucí regionální vývoj na české straně. Dr. Jahr zmínil, že příští projektové období EU začíná již v roce 2021. Tou dobou by měl být předložen konečný a úplný projekt. Dle slov pana Zdechovského je pro včas a řádně dodané projekty financí v eurofondech dostatek.

Zkušenost s analogickými přeshraničními projekty na česko-polské či česko-rakouské hranici dokazuje, že znovuuvedení do provozu starých traťových linek má významný hospodářský význam.

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří přeje všem na projektu se podílejícím nadšencům mnoho zdaru!


Zápis z jednání