Konference ,,Společně na cestě ke každodennímu integrovanému vzdělávání v jazycích sousedů ve školkách saského příhraničí"

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa) zorganizovala v kooperaci s Euroregionem Erzgebirge odbornou konferenci na téma ,,Společně na cestě ke každodennímu integrovanému vzdělávání v jazycích sousedů ve školkách saského příhraničí", která se konala 26. listopadu ve Freibergu.

Na začátku přivítaly paní Regina Gellrich, vedoucí LaNa a paní Veronika Jahn, jednatelka saského Euroregionu všechny účastníky a akci oficiálně zahájily. Poté následovala průvodní slova paní Lenky Konšelové, konzulky České republiky v Drážďanech, pana Czesława Fiedorowicze, předsedy Federace euroregionů Polské republiky a paní Nicole Wolfram, vedoucí referátu 42 pro dětskou denní péči Saského státního ministerstva školství.

Následně byly účastníkům představeny dvě prezentace s obsáhlými informacemi a příklady z praxe k ranému vzdělávání v jazycích sousedů. Konkrétně se jednalo o přednášky ,,5 let Zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů: Resumé a perspektivy vývoje" od paní Reginy Gellrich (LaNa) a ,,Polští/čeští rodilí mluvčí v týmu školky: využít potenciál!" od paní Ilky Maserkopf (Odborné poradenství v oblasti školkových zařízení). Kromě toho měli odpoledne účastníci možnost zúčastnit se dvou diskuzních fór: ,,Jak se může rané vzdělávání v jazycích sousedů v německo-polském/německo-českém týmu školky trvale dařit?" od paní Katjy Flessner (školka ,,Kleiner Globus", Drážďany) a ,,Balím si svůj kufr (jazyků sousedů)..." s četnými tipy pracovníků školky Bergpiraten v Bad Muskau, Německo-polské agentury pro mládež (DPJW), poradenské kanceláře IBAS v IQ Netzwerk Sachsen a Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazyce sousedů. V obou fórech byla možnost diskutovat a vyměnit si zkušenosti či nové nápady k ranému vzdělávání v německo-polském/německo-českém prostředí. 

Také pan zemský rada Matthias Damm srdečně přivítal všechny účastníky v Euroregionu Erzgebirge a poukázal na význam vícejazyčnosti v příhraniční oblasti. Na závěr představily paní Jule Richter a paní Jana Podlipná své dvoujazyčné divadelní představení pro děti ,,Vom dummen Honza - O hloupém Honzovi".