Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství Evropských hraničních regionů (AEBR) 2018 v hostitelském Euroregionu Bothnian Arc

Město Oulu v Botnickém zálivu ve Finsku bylo v letošním roce hostitelem setkání členů společenství AEBR a jejich výroční konference. Setkání se konalo se pod mottem SMART CBC FOR EUROPEAN GROWTH (Education an Emploiment in CBC Regions) – šikovná přeshraniční kooperace pro růst Evropy, pro vzdělání a zaměstnanost v hraničních regionech. Shromáždilo se zde na 180 účastníků z euroregionů celé Evropy aby diskutovali, kromě jiného, o šancích specializace v euroregionech na přeshraničním pracovním trhu, ale i o novém programovém období.

Nathalie Verschelde, zástupkyně Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, vyhodnotila dotazníkovou akci, která se konala v minulém roce. Na tému "BOOSTING EU BOARDER REGIONS" jsou k vidění nejen její výsledky, ale dají se z nich aktivně vytvořit i vlastní akce.

V programu Interreg Volunteer Youth (IVY) je zatím zapojeno 193 mladých lidí z různých zemí, euroregionů ale i z jiných organizací. Seznamovali se jako dobrovolníci s přeshraničními kooperacemi, a pomáhali i při jejich vytváření.