BOOM. 500 LET PRŮMYSLOVÉ KULTURY V SASKU

Bez uhlí není žádný boom - vítejte v revíru! Industrializace Saska by nebyla bez černého uhlí myslitelná. V rámci letošní výstavy "Boom: 500 let průmyslové kultury" představuje Muzeum hornictví mimořádnou vyýstavu "Uhelný Boom".

4. saská zemská výstava „Boom. 500 let průmyslové kultury v Sasku“ byla slavnostně zahájena dne 10. července 2020 v městě Cvikov. Výstava bude pro návštěvníky přístupná od 11. července 2020 až do 31. prosince 2020 v Audi-Bau v saském Cvikově.

Na centrální výstavě v budově Audi-Bau, stejně jako na šesti dalších autentických místech přímo v jihozápadním Sasku výstava prezentuje zásadní aspekty saské historie. Současně mohou návštěvníci poznat následky mohutné industrializace probíhající až do dnešních dnů či se zabývat elementárními otázkami týkajícími se blízké či vzdálené budoucnosti.

Od 15. století vznikala na území dnešního svobodného státu Sasko jedinečná evropská průmyslová a kulturní krajina., která byla mimořádně silně ovlivněna právě průmyslovou výrobou. Mnohovýznamový pojem industrializace se na této výstavě nevztahuje pouze na historii podniků, technologií a výrobků, nýbrž se zaměřuje také na hlubší konsekvence industriálních procesů, jaké měly a mají vliv na lidi, jejich identitu a mentalitu, jak se projevovaly ve společnosti, kultuře či na životním prostředí.