VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2020

Již podesáté udělí letos Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge!

Od roku 2010 je tato cena udělována osobnostem, které se významným dílem zasadily o vynikající přeshraniční spolupráci v rámci  Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Smyslem udílení ceny je vyznamenání lidí, kteří svou angažovaností přispěli k vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spolupráci. Cena je míněna jakožto výzva všem obyvatelům česko-saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně a aktivně angažovali v další přeshraniční spolupráci, ve snahách o sblížení občanů žijících na obou stranách hranice. Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se sestává z uměleckého díla a příslušného dekretu.

Velice se budeme těšit na Vaše došlé návrhy, jak z české, tak i z německé strany.

Jakákoli takováto záslužná aktivita by měla řádně a slavnostně oceněna!

 

Uzávěrka nominací: 15. září 2020

 

Další informace ZDE