27. ZASEDÁNÍ SASKO-ČESKÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Zasedání se konalo dne 29. června 2020 v Drážďanech. Všechny česko-saské euroregiony byly zastoupeny, aby mohly vyjednávat se zástupci ministerstev, Saského zemského ředitelství, Saské zemské kanceláře, Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze, krajů, velvyslanectví a generálního konzulátu.

Pracovní skupina se sestává z 10 odborných pracovních podskupin:

 • Koordinační podskupina

 • Spravedlnost

 • Vzdělávání a věda

 • Kultura a turistika

 • Hospodářství

 • Doprava

 • Vnitro

 • Územní plánování, spolupráce krajů a euroregiony

 • Zdravotnictví, práce a sociální věci

 • Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství.

V podskupině pro euroregiony byly projednány následující stěžejní body:

 • pokračování přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v následujícím programu 2021-2027

 • realizace Fondu malých projektů a snížení administrativní zátěže

 • intenzivní kooperace mezi Saským státním ministerstvem pro regionální rozvoj a pokračování transnacionální spolupráce v rámci programu "Central Europe"

 • prohloubení spolupráce mezi Zemským ředitelstvím Sasko a Ústeckým, Karlovarským a Libereckým krajem

 • pokračování spolupráce v oblasti územního plánování (CROSS-DATA)

 • výměna zkušeností z období koronavirové krize a jejích následků a potřeba podpory z programů jako je například EU-React.

Z ostatních podskupin se týkala Euroregionu Krušnohoří následující témata: znovupropojení Freiberské/Modlavské dráhy, Hornická krajina Erzgebirge/Krušnohoří, jazyk sousedů, poučení z koronavirové krize, další podpora malých projektů v příhraničí, ochrana tetřívka, vod a čistého ovzduší.

Děkujeme za konstruktivní zasedání a těšíme se na další setkání napřesrok v České republice.