17. Lokální řídící výbor

2. prosince 2019 se sešli členové Lokálního řídícího výboru, aby odhlasovali o čtyřech předložených projektech.

Na saské straně byly předloženy tři projekty a jeden na české straně. Výborem byly schváleny dva projekty se saským žadatelem a jeden s českým. Jeden projekt od saského žadatele byl odmítnut. Další dva projekty saského žadatele byly následovně schváleny v oběžném řízení.

Rozsah schválených dotačních prostředků EU tímto činí 56.430,45 Euro.

Doposud bylo v rámci Fondu malých projektů Interreg V A schváleno 109 projektů na saské a 125 na české straně s celkovou sumou 2.588.745,72 Euro.

18. Lokální řídící výbor se bude konat 4. března 2020 v Mostu. Zaslání projektových žádostí pro tento termín je možné do 22. ledna 2020.

 

Schválené projekty se saským žadatelem:

Učíme se navzájem - přeshraniční pomoc

Hudba bez hranic

1. Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mláděž v Seiffenu

OreMountain - Zimní festival 2020 pro děti a mládež