16. Lokální řídící výbor Euroregionu Erzgebirge

9. září 2019 se v Mostu konal 16. Lokální řídící výbor. Byly schváleny 3 malé projekty s celkovým obnosem 31.433,98 Euro. Všichni žadatelé byli tentokrát z německé strany.

 

Kromě partnerských aktivit, kterými má být pečováno o zvyky a tradice na obou stranách hranice, mohou české a německé děti ve školním věku, díky této dotaci, zažít historii na vlastní kůži.

Úplně poprvé byl také schválen projekt, který se vztahuje k názvu světového dědictví UNESCO "Montanregion Ergebirge/Krušnohoří". Doposud bylo v rámci Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Erzgebirge schváleno 229 přeshraničních malých projektů od 124 českých a 105 saských žadatelů.