14. Lokální řídicí výbor projednával v Mostě

Na jednání dne 06.03.2019 v Mostě bylo předloženo Lokálním řídícím výboru euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge deset přeshraničních malých projektů.

Jeden další projekt nedosáhnul minimální bodovou hranici 50 bod. Bylo schváleno sedm projektů saských žadatelů a tři české projekty. Objem schválených dotačních prostředků EU je ve výšce 115.725,83 €, to je 80.872,72 € na saské straně a 34.853,11 € na české straně.  

Dosud bylo schváleno ve FMP Interreg V A v Euroregionu Krušnohoří 116 projektů ve výšce  1.268.645 € celkem na české - a 88 projektů ve výšce 1.014.075 € na německé straně.