Euroregion Erzgebirge e. V.

Spolek Euroregion Erzgebirge e.V. se rozumí jako dobrovolné združení zájmů uzemních sdružení okresů v pohraničí, který podporuje přeshraniční spolupráce ve všech oborách a snaží se o rozvoj rozsahlé mírné spoluprace v sousedníctví dohromady se severočeskymí uzemnimí samosprávy a veškeremi zájemcí. Spolek byl záložen v roce 1992.

Hlavní vyznám mají:

  • Ekologické obnovení regionu Krušnohoří

  • Zpracování konceptů uzemního a regionálního plánování

  • Zlepšení přeshraniční dopravy

  • Rozvoj hospodářského potentiálu

  • Podpora kultury, sportu, vzdělavání a turistiky

  • Spolupráce v oboru krizového manažmentu a v sociálním oboru

V únoru roku 1993 byla smlouva o spolupráce a vzajemné pomoci mezi Euroregionem Erzgebirge a Euroregionem Krušnohoří podepsána.

Euroregion Krušnohoří